ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE Awards
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,19:29  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,19:28  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล ถนอมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,16:51  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..