ภาพกิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองประทุนพร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2563,10:12   อ่าน 90 ครั้ง